“Ne bashkëpunim me ofruesit më të mirë në të gjithë Europen, ne ju ofrojmë zgjidhjen PIN më sigurt dhe të besueshme për karta financiare dhe jo-financiare.”


Kodet e pineve janë të shtypura me lazer mbi nje siperfaqe speciale mat të laminuar të siguruar, e cila fsheh numrin ose kodin PIN. Shiriti i laminuar i ndjeshëm nga ushtrimi të presionit, shkatërimi apo demtimi me një patentë komplekse me disa shtresa të errëta me motive nën të, jakë me një kufij te evidnecuar portokali i cili zbulon mesazhin e tampuar kur hapet. Është një PIN TAB-FISCODE i thjeshtë, i cili mundëson marrësin ta hap atë thjeshtë dhe shpejtë.

Shpërndarja: PayLink mund të ofrojë shërbimin më të sigurt dhe me nje afat kohor shume te shkurter, shpërndarjën e PIN-eve në vendndodhje sipas kërkesës (Zyra qendrore, dege, qytete, VIP – individ, etj )