Sistemi i PayLink eshte nje sistem shume mire i organizuar dhe i pajisur me teknologjine me te fundit per njoftimin e klienteve. Pothuajse per cdo funksion dhe tip transaksioni qe menaxhohet nga sistemi eshte nje njoftim gati SMS ( mesazh ) apo e-mail per cdo karte / llogari apo ndodhi (ngjarje).

 

Tipet e njoftimeve:

                     -      Njoftime per berjen me sukses te transaksioneve

                    -       Njoftime per gabime te ndryshme

                    -       Njoftime per ngjarje te ndryshme

                    -       Njoftime per probleme me ATM-te

                    -       Njoftime per kreditime

                    -       Njoftime mbi transaksione te dyshimta

 

Njoftime:

                    -      Mesazhe (SMS)

                    -      E-maile te sigurta