"Me PayLink, partnerët mund të dizenjojnë dhe marrin iniciativa për shtimin e produkteve dhe sherbime, te cilat do te lehtesojne gjenerimin e te ardhurave dhe do te rrisin besnikërinë e konsumatorit  si dhe do t'i shtojnë vlere biznesit te tyre. PayLink mundëson zgjedhje të personalizuar ndaj partnerëve të saj dhe i ndihmon ata të arrijnë objektivat e tyre me efikasitet."