"Platforma jonë mund të integrohet me platformat e tregtarit, me sistemet e shitjes dhe sisteme te tjera financiare ose menaxhimit . Duke qene se standardet tona perputhen me PCI DSS , të gjithë te dhënat e pagesave janë të siguruara. Ne synojme krijimin e nje rrjeti te përbashkët ATM, POS, KIOSK me bankat e tjera anetare të PayLink duke ulur investimet në pajisje dhe duke krijuar nje treg të konsoliduar."