Fokusi ynë strategjik do të jetë ofrimi i sherbimit te procesimit dhe personalizimit te kartave ne kohe reale dhe me kosto te ulet. 

Një nga rolet kryesore të këtij sistemi dhe objektivi i PayLink është zbatimi i skemës kombëtare lokale (dhe më gjerë) në ciklin e mbylljes së shërbimeve dhe transaksioneve elektronike brenda të njëjtit rrjet për institucionet që do të mbështeten nga PayLink.

Kompania e kupton se çdo klient është unik dhe çdo kartë që i dorëzohet kartëmbajtesit përfaqëson një mundësi për të forcuar marrëdhëniet me ta.