"Në tregun e sotëm konkurrues, kartëmbajtesit presin performancë, vlera te dalluara dhe shërbim të qëndrueshëm tek i cili ata mund të besojne. Kompania mbështet një gamë të plotë të shërbimeve, duke përfshirë prodhimin, personalizimin, dizajnin dhe postimin. Çdo gjë është menaxhuar në mënyre që puna mund të bëhet shpejt dhe në një mjedis tepër të sigurtë që minimizon rrezikun."PayLink plotëson nevojat e tyre specifike dhe kushtet e tyre, shkon përtej standardeve të industrisë dhe siguron që kartëmbajtesit të marrin kartat e tyre në kohë-çdo herë. PayLink ofron efikasitetin e realizimit të plotë të kartës, duke siguruar një operacion efikas që redukton kostot, kursen kohë dhe sjell përfitimin më të madh të mundshëm.

 

Kompania mbështet klientët me burimet më të mira në dispozicion të tilla si:

 

Zgjidhjet e Integruara

PayLink si një procesor kartash ofron një nivel shërbimi që është i pakrahasueshëm në industri. Sistemi ynë i integruar i procesimit me personalizimin e kartave mundëson qe klientët të përfitojnë një proces efikas dhe të lartë të shërbimit.

 

Siguria e Garantuar

Të dhënat konfidenciale të klientit dhe informacioni është tejet i mbrojtur. Proceset do të mbahen me standarde sfiduese dhe do të përmbushin kërkesat më të larta të sigurisë.

Teknologjia e Përparuar

Platforma jonë e jashtëzakonshme e prodhimit siguron personalizim kartash të saktë dhe të shpejtë, duke mundësuar që PayLink të përmbush programet e klientëve në mënyrë efikase.

Këshilltarët Specialistë

Stafi me eksperience i ekspertëve është i përkushtuar për të siguruar vëmendje individuale për secilin nga programet e personalizimit të kartave. Ata marrin pjesë në komunikim dhe konsultim proaktive me klientët pergjatë gjithe procesit.


Partner teknologjk i PayLink është BPC Banking Technologies e cila e ka marrë avantazh me përmirësimet dramatike në teknologji - software dhe hardware – duke lëvruar këto avantazhe për të ndihmuar kompanitë e përfshira në sektorin e pagesave, të lulëzojnë në fytyrën e një industrie gjithnjë e në ndryshim.

PayLink ka kaluar me sukses auditimet për PCI-DSS (Standardet e Sigurisë së të Dhënave- Industria e Pagesave me Kartë) dhe PCI-CP (Personalizimi i Kartave- Industria e Pagesave me Kartë) për të siguruar trajtimin e sigurtë dhe të rregullt të informacionit të klientit në çdo hap.

 

Aktiviteti i PayLink do te perqendrohet kryesisht ne sektorët e paraqitur më poshte:
 • Insitucionet Financiare (Bankat)
 • Procesim i Aplikimeve per karta debiti dhe krediti
 • Sherbimi Call Center
 • Sherbime Credit dhe Loyalty
 • Sherbime Autorizimi dhe procesimi te transaksionveve
 • Sherbime Chargeback
 • Monitorim I transaksionve te dyshimta
 • Mbledhje e tarifave te sherbimit
 • Pergatitja, zarfimi dhe shperndarja e faturave te klienteve
 • Gjenerimi I raporteve te ndryshme per sherbime te ndryshme
 • Sherbimi I njoftimit me SMS dhe/ose Email
 • Procesim I transaksioneve nepermjet Electronic Data Capture
 • Procesimi I transaksioneve E-Commerce
 • Procesimi I aplikimeve per Tregtaret
 • Sherbime call cenete per Tregtaret
 • Sherbimi i monitorimit te ATMve
 • Pergatitja dhe dergimi I Fileve per Klerim
 • Gjenerimi I Raporteve te Rikoncilimit
Kompanite kryesore te Telefonise Celulare dhe Platformat televizive kabllore:
 • Disenjimi i produkteve dhe sherbimeve inovatore
 • Printimi, Zarfimi dhe shperndarja e Faturave mujore per sherbimet publike