PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) eshte nje standart i sigurise se informacionit i patentuar per organizatat dhe institucionet qe kryejne transaksione me skemat globale te pagesave si VISA, MasterCard, American Express, Discover dhe JCB. Standarti PCI kerkohet nga skemat globale te kartave dhe administrohet nga nje Keshill i organizuar nga keto kompani. Standarti u krijua per te rritur kontrollin mbi te dhenat e klienteve dhe per te reduktuar mashtrimet ne blerjet me karta.

Kompanite e certifikuara me standartin PCI auditohen nje here ne vit nga kompani te licensuara nga Keshilli i PCI.