Organizimi i parë i bashkëpunimit midis PayLink dhe AUSTRIACARD, në prezantimin e produkteve inovatore të teknologjisë së kartave fianciare.

Përgjatë takimit, të zhviluar me përfaqësues të të gjitha bankave në Shqipëri si dhe disa Institucioneve Financiare jo banka në Shqipëri e Kosovë, u prezantuan risitë në lidhje me shërbimet e pagesave që ne ofrojmë.

#bank #development #finance #technology #AUSTRIACARD