TECHNOLOGY

PayLink përdor teknologjinë SmartVista Systems, e cila përfshin një gamë të gjerë të aftësive për të mbështetur dhe
menaxhuar në mënyrë efektive pagesat nëpër të gjitha kanalet, duke përfshirë POS, degët, internetin dhe aplikacionet
mobile.
Smart Vista mbështet të gjitha aspektet e menaxhimit të kartave, që nga kartat e thjeshta të kreditit dhe debitit e deri
në programet e sofistikuara të besnikërisë dhe kartat me multi-aplikime. Module për zbulimin e mashtrimit dhe
parandalimit të tij janë ndërtuar në këto sisteme duke garantuar
sigurinë e transaksionit.
SmartVista është çertifikuar nga kompanitë kryesore të botës së pagesave, duke përfshirë American Express, Diners
Club, MasterCard dhe VISA, si një aplikim PCI-DSS duke përfshirë dhe çertifikimin për EMV.

PCI-DSS STANDARDS

The PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) is a patented standard of information security for
organizations and institutions which perform transactions through global payment systems, such as VISA,
MasterCard, American Express, Discover and JCB. The PCI standard is required by global card systems and is
administered by a council organized by these companies. The standard was created in order to increase control over
customer data and reduce scams on card purchases. PCI-certified companies are audited once a year by licensed
companies and the PCI council.

PCI-CP

PCI-CP (Payment Card Industry Card Production) is a patented security standard for organizations and institutions that
perform transactions through global payment systems, such as VISA, MasterCard, American Express, Discover and
JCB. The PCI-CP standard is required by global card systems and is administered by a council (PCI Council) organized
by these companies. The standard was created to increase control over customer data, hardware and process related
to production, card personalization, and PIN generation. PCI CP certified companies are audited once a year by
licensed companies and the PCI council.